Trakal Design

Cestou vizionářů

Prof. Ladislav Trakal
Akademický malíř

Prof. Ladislav Trakal

Byl vzděláván na pražské Akademii výtvarných umění a průmyslu. V roce 1889, kdy se otevřela v Charkově dekorativní umělecká škola, zakladatel Borodaevsky pozval Ladislava Trakala, aby vyučoval kreslení, složení a technologie materiálů.

V roce 1905 se podílel na vytvoření "Svazu výtvarných umělců Charkova", byl členem jejího představenstva.

V dílně Ladislava Trakala studovali význační malíři jako Ermilov, Kosarev, Tsapok a  mnoho dalších slavných umělců. Kromě odborné a všeobecně vyučovaných předmětů, zde vyučoval také figurální kresbu a kresbu ornamentů.

V roce 1911 - 1912 let. Delegáti Svazu výtvarných umělců uspořádali kongres Ruských umělců v Petrohradě, kde Ladislav Trakal přednášel.

Na jaře roku 1919 se zúčastnil první společné prodejní výstavy, která prezentovala práci  světových profesionálních umělců.

V roce 1920 spolupracoval s časopisem, který editoval "Cesty tvořivosti."

Později se vrátil do svého rodného Československa.