Trakal Design

Cestou vizionářů

Prof. Dr. Josef Trakal

rytíř řádu železné koruny III. třídy, m.ř. profesor na právnické fakultě c.k. české univerzity v Praze,
člen c.k. zkušební komise státovědecké, první ředitel Akademie hr. Straky

Prof. Dr. Josef Trakal

* 1. 1. 1860 Debři u Mladé Boleslavi
† 23. 3. 1913 Poděbrady

Po studiu na mladoboleslavském gymnáziu a na vídeňské univerzitě nastoupil r. 1882 soudní praxi ve Vídni a později v Praze. V r. 1892 se stal poslancem Zemského sněmu, později byl i členem Zemského výboru a intendantem Národního divadla. Na základě své práce Hlavní směry novější právní a státní filosofie byl v r. 1889 habilitován jako soukromý docent. V té době publikoval mnoho článků o vnitropolitických událostech Rakouska-Uherska, státoprávním sporu, přípravě zákona proti socialistům i o otázkách mezinárodněprávních, především těch, které souvisely s mezinárodním postavením Rakouska-Uherska a s problémy Bosny a Hercegoviny. V l. 1891–94 pracoval v redakci časopisu Právník a v l. 1894–1909 byl ředitelem Akademie hraběte Straky. Na základě svých právnických prací, které měly značný ohlas v odborných kruzích, byl v r. 1910 jmenován mimořádným profesorem filozofie práva a mezinárodního práva na PF UK, kde působil až do své smrti.

Bibliografie: Hlavní směry novější právní a státní filozofie, 1885; Co jest socialismus, 1886; Česká státoprávní a národnostní otázka, 1889; O studiu práva a historismu v právovědě, 1904; Obnova problému přirozeného práva v soudobé literatuře právovědné a sociologické, 1904.